Охрана и Сигурност

Камери за видеонаблюдение и охрана в Карамели

СИГУРНОСТ

Висока и стабилна ограда възпрепятства достъп на неоторизирани лица до комплекса. Дворното място и общите части са добре осветени и под постоянно видеонаблюдение.

Всички помещения са оборудвани със съвременна пожароизвестителна инсталация. Вложените строителни материали са с висока степен на пожароустойчивост.

На удобно място са разположени системи за пожарогасене. Евакуационните пътища са добре осветени от система с автономно непрекъсваемо захравнане и са недвусмислено обозначени със специални знаци.

На разположение е паник-бутон за връзка със служители на Специализирана фирма за охрана.  Стаите са с възможност за заключване и обособяване на лично пространство.

Близките и роднините на членовете на нашето семейство получават достъп до системата за постоянно видеонаблюдение на всички общи части на комплекса. Така в реално време те могат да следят обстановката, високите стандарти на чистота и комфорт, както и сигурността на обитателите.

На обитателите са осигурени високоскоростен интернет, устройства и техническо съдействие при използването им за видео-връзка с техните близки в страната и чужбина.